درباره ما

موسسه غیرتجاری آزما فناور پژوهان وندا در تاریخ  19 آذر ماه 1393 به شماره ثبت 35090، تحت حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، فعالیت خود را آغاز کرد.

ماموریت اصلی این موسسه انجام امور اجرایی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می‌باشد که در همین راستا انجام امور زیر به این موسسه واگذار شده است:

- برگزاری همایش‌ها و  نشست‌های شبکه آزمایشگاهی از قبیل نشست مدیران، رابطین و کارگروه‌های تخصصی شبکه؛

- انجام امور مربوط به اطلاع‌رسانی و ارتباط با آزمایشگاه‌های شبکه آزمایشگاهی از قبیل ثبت اطلاعات آزمایشگاه‌های عضو شبکه و تجهیزات آن‌ها، تهیه و تولید اخبار آزمایشگاه‌ها و درج آن در وب‌سایت شبکه آزمایشگاهی، اطلاع‌رسانی وقایع و رویدادهای شبکه آزمایشگاهی به اعضاء عضو شبکه، انتشار مقاله‌های تهیه شده در کارگروه‌های تخصصی شبکه؛

- ارزیابی عملکرد مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه؛

- بازدید از آزمایشگاه‌های به‌عنوان نماینده شبکه آزمایشگاهی؛

- تهیه اقلام ترویجی مورد نیاز و حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها به نمایندگی از شبکه آزمایشگاهی؛

- انجام امور اجرایی پیش‌بینی نشده دیگر به عنوان بازوی اجرایی شبکه آزمایشگاهی.

علاوه‌بر انجام امور فوق، موسسه آزما فناور پژوهان وندا، ماموریت ویژه خود را، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی _ دستگاهی دانسته و محور اصلی فعالیت خود را بر برگزاری دوره‌های آموزشی با مشارکت آزمایشگاه‌های عضو شبکه و تحت حمایت شبکه آزمایشگاهی، بنا نهاده است. در همین راستا این موسسه توانسته است در سال اول فعایت خود 71 دوره آموزشی تخصصی را برگزار کند که در آن 1230 نفر در طول یک سال تحت آموزش قرار گرفتند.

این موسسه همچنین آمادگی خود را در اجرای همایش‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اعلام می‌کند و در این راستا از هر ایده‌ای که در چارچوب حوزه کاری این موسسه باشد استقبال می‌کند.