تقویم آموزشی دوره‌های خرداد 1397

تقویم آموزشی دوره‌های اردیبهشت 1397 در تهران

ردیف نام دوره محل برگزاری تاریخ از ساعت تا ساعت ثبت نام
1

روش‌های آماده‌سازی نمونه برای روش‌های تجزیه کروماتوگرافیکی

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی 6 خرداد 9 17 ثبت نام
2

استخراج نمونه های کروماتوگرافی به روش QuEChERS

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی 7 خرداد 9 17 ثبت نام