ثبت نام دوره های آموزشی پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

 

با حمایت مالی آزمایشگاه حسگر مواد صبا، دوره‌های آموزشی نمایشگاه تجهیزات با هشتاد درصد تخفیف ثبت نام می‌شود

 

ردیف نام دوره تاریخ ساعت نام مدرس قیمت (تومان) لینک
1

چگونه ایده‌های ماندگار بسازیم

4 اردیبهشت 10:30 تا 13:30 مهندس قرایلو 25,000 ----
2

دوره آموزشی اندازه گیری سح ویژه به روش BET

4 اردیبهشت 13:30 تا 16:30 دکتر فرقدانی 25,000 برگزار شد 
3

دوره آموزشی طراحی آزمایشات DOE

5 اردیبهشت 10 تا 13 دکتر عسگری 25,000 برگزار شد
4

دوره آموزشی آشنایی با تکنیک طیف سنج مادون قرمز، مبانی و کاربردهای FTIR

5 اردیبهشت 13:30 تا 16:30 دکتر فرقدانی 25,000 برگزار شد 
5 دوره آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC 6 اردیبهشت 10 تا 13 دکتر پرچ 25,000 برگزار شد 
6

دوره آموزشی کروماتوگرافی جرمی - طیف سنجی جرمی GC-MS

6 اردیبهشت 13:30 تا 16:30 مهندس نادری 25,000 برگزار شد 
7

دوره آموزشی طیف سنج مرئی فرابنفش UV-VIS

7 اردیبهشت 10 تا 13 خانم دکترهادی زاده 25,000 برگزار شد
8

دوره آموزشی آشنایی با دستگاه الکتروفورزموئین

7 اردیبهشت 13:30 تا 16:30 دکتر عینکی 25,000 برگزار شد