ثبت نام کنگره‌های آموزشی سال 1395

 

کنگره‌های سال 1395

1 کنگره آنالیز عنصری فایل بروشور برگزار شد
2 کروماتوگرافی فایل بروشور برگزار شد
3 کنگره اشعه ایکس (X-Ray) فایل بروشور برگزار شد
4 میکروسکوپی فایل بروشور برگزار شد
5 استاندارد، ایمنی و کالیبراسیون فایل بروشور برگزار شد
6 کنگره آموزشی عدم قطعیت فایل بروشور برگزار شد

برنامه زمانبندی ثبت‌نام:

- اول مرداد تا 31 مرداد: در این بازه زمانی، ثبت‌نام  از کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نانو انجام می‌شود. ثبت‌نام به‌ صورت بسته‌های آموزشی میسر می‌باشد.

- از 15 مرداد تا 31 مرداد: در صورت پر نشدن ظرفیت، ثبت‌نام به‌صورت بسته آموزشی برای محققان نانو، اعضاء باشگاه مشتریان، دانشجویان و دیگر متقاضیان، میسر می‌باشد.

- از 1 شهریور تا یک روز قبل از برگزاری هر کنگره، در صورت پر نشدن ظرفیت کلاس‌ها، ثبت‌نام تک دوره‌ها برای همه متقاضیان میسر خواهد بود.